ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกท่าเทียบเรือประมง ประเภทกิจการแพปลาที่เรือประมงที่ทำการประมงพาณิชย์สามารถขนถ่ายสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าได้ พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกท่าเทียบเรือประมง ประเภทกิจการแพปลาที่เรือประมงที่ทำการประมงพาณิชย์สามารถขนถ่ายสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าได้ พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545124.
View online Resources