ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปทุมธานี ที่ 6/2538 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานคนผลิตข้อต่อโลหะ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปทุมธานี ที่ 6/2538 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานคนผลิตข้อต่อโลหะ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/110338.
View online Resources