ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/529666.
View online Resources