ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/542041.
View online Resources