ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง สรุปอำนาจหน้าที่ โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การสะพานปลา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง สรุปอำนาจหน้าที่ โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การสะพานปลา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226240.
View online Resources