พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาวังชิง ในท้องที่ตำบลพังลา อำเภอสะเดา และตำบลทุ่งลาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาวังชิง ในท้องที่ตำบลพังลา อำเภอสะเดา และตำบลทุ่งลาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27259.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล