ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/122344.
View online Resources