ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 54/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมพัฒนาและอาชีพคนพิการค้าสลากน้ำยืน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 54/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมพัฒนาและอาชีพคนพิการค้าสลากน้ำยืน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172553.
View online Resources