ประกาสสถาปนา พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร ขึ้นเปน พระเจ้าวรวงส์เทอ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1943). ประกาสสถาปนา พระวรวงส์เทอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากร ขึ้นเปน พระเจ้าวรวงส์เทอ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/276561.
View online Resources