ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600647.
View online Resources