อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลอาศตรี เปล่ง พจนะศิลป ม.ว.ม., ป.ช., ต.จ.ว. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 20 ธันวาคม 2522

ข้อมูลอ้างอิง
(1979). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลอาศตรี เปล่ง พจนะศิลป ม.ว.ม., ป.ช., ต.จ.ว. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 20 ธันวาคม 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/593130.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล