พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ ที่ตำบลสี่แยกมหานาค จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2475

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1932). พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ ที่ตำบลสี่แยกมหานาค จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2475. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14702.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล