กฎกระทรวง ฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยอากรมหรสพ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1953). กฎกระทรวง ฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยอากรมหรสพ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222545.
View online Resources