พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายาง ในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1953). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายาง ในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2496. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27370.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล