ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2562) เรื่อง การกำหนด (ปรับปรุง) รายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดลำปาง สายที่ 1207 ชื่อเส้นทาง ลำปาง - น้ำตกวังแก้ว เป็นลำปาง - น้ำตกวังแก้ว (อำเภอวังเหนือ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2562) เรื่อง การกำหนด (ปรับปรุง) รายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดลำปาง สายที่ 1207 ชื่อเส้นทาง ลำปาง - น้ำตกวังแก้ว เป็นลำปาง - น้ำตกวังแก้ว (อำเภอวังเหนือ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549822.
View online Resources