คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 152/2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายมัธยม นิภาเกษม นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 152/2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายมัธยม นิภาเกษม นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/147861.
View online Resources