เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอ้อมน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนน ซอยเพชรเกษม 87 พ.ศ. 2549

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอ้อมน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนน ซอยเพชรเกษม 87 พ.ศ. 2549. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/274842.
View online Resources