ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1798 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 183 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ -พุทธมณฑลสาย 2 - อ้อมน้อย เป็น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถนนพทุธมณฑลสาย 2 - อ้อมใหญ่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1798 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 183 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ -พุทธมณฑลสาย 2 - อ้อมน้อย เป็น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถนนพทุธมณฑลสาย 2 - อ้อมใหญ่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233672.
View online Resources