ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/530816.
View online Resources