ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ โรงเรียนปากคลองหนองงูเห่า สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อนุโมทนาการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ โรงเรียนปากคลองหนองงูเห่า สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/273547.
View online Resources