ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสิงห์ พลคำมาก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 42 และมาตรา 84ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 291

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสิงห์ พลคำมาก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 42 และมาตรา 84ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 291. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40573.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล