ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลย ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1422/2537 ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลย ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1422/2537 ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/37714.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล