ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อนุญาตให้จัดอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อนุญาตให้จัดอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264875.
View online Resources