ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 39/2543 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมรถท่องเที่ยวและบริการ (สรท))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 39/2543 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมรถท่องเที่ยวและบริการ (สรท)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223452.
View online Resources