ประกาศงดเก็บค่านาฟางลอยหมู่บ้านที่ 3 บ้านปากยาง ตำบลบ้านกลาง ซึ่งโอนรวมตำบลแก่งโสภา อำเภอนครไทย และกำหนดอัตราเงินค่านาฟางลอย ในตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1931). ประกาศงดเก็บค่านาฟางลอยหมู่บ้านที่ 3 บ้านปากยาง ตำบลบ้านกลาง ซึ่งโอนรวมตำบลแก่งโสภา อำเภอนครไทย และกำหนดอัตราเงินค่านาฟางลอย ในตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/187998.
View online Resources