ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [พลโท ภัทรินทร์ ลีลายุทธ พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [พลโท ภัทรินทร์ ลีลายุทธ พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/119128.
View online Resources