ขอให้เตรียมการแก้ไขและป้องกันภัยพิบัติจากปัญหาภัยแล้ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ขอให้เตรียมการแก้ไขและป้องกันภัยพิบัติจากปัญหาภัยแล้ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/48025.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล