ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/541937.
View online Resources