ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักทะเบียนและประมวลผลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักทะเบียนและประมวลผลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104819.
View online Resources