ประกาศกรมอาชีวศึกษา เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกรมอาชีวศึกษา เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/270631.
View online Resources