คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 592/2548 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี เลาขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 592/2548 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี เลาขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208110.
View online Resources