ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208805.
View online Resources