ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ฉบับที่ 11)

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ฉบับที่ 11). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579293.
View online Resources