ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [จำนวน 72 ราย 1 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [จำนวน 72 ราย 1 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585143.
View online Resources