ศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 กรณีการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลอ้างอิง
สิทธิวรชัย ศรีไหม ศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 กรณีการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. Retrieved from: +, https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003199.
View online Resources