ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพัทลุง [เทศบาลตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพัทลุง [เทศบาลตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/134073.
View online Resources