ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 112 (พ.ศ.2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช สายที่ 8 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - บ้านท่าแพ - แยกนาหลวง เป็น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - บ้านท่าแพ - ห้างเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 112 (พ.ศ.2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช สายที่ 8 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - บ้านท่าแพ - แยกนาหลวง เป็น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - บ้านท่าแพ - ห้างเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587071.
View online Resources