ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ แทนตำแหน่งที่ว่าง "มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ แทนตำแหน่งที่ว่าง "มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240462.
View online Resources