พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - อุบลราชธานี ในท้องที่อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบรบือ - เมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - ธวัชบุรี และอำเภอเสลภูมิ อำเภอเมืองยโสธร -คำเขื่อนแก้ว และอำเภอเขื่องใน - เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดิน สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - อุบลราชธานี ในท้องที่อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบรบือ - เมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - ธวัชบุรี และอำเภอเสลภูมิ อำเภอเมืองยโสธร -คำเขื่อนแก้ว และอำเภอเขื่องใน - เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14753.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล