ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2540 เรื่อง ยกเลิกประกาศกำหนดมาตรการป้องกันการกักตุนปูนซีเมนต์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2540 เรื่อง ยกเลิกประกาศกำหนดมาตรการป้องกันการกักตุนปูนซีเมนต์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/261269.
View online Resources