ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1780 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1534 วงกลมวัดกก - ซอยพระราม 2 ที่ 30

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1780 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1534 วงกลมวัดกก - ซอยพระราม 2 ที่ 30. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233492.
View online Resources