พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม และตำบลเขาย่า ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2545

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม และตำบลเขาย่า ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2545. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35297.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล