เอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ภูมิพิชญ์  ยาสิทธิ์, อานันท์ เกียรติสารพิภพ, พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ (2020). เอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561495.
View online Resources