กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 063/ร. เรื่อง ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า [ของ เท่าพิภพ ลิ้มจิตกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 063/ร. เรื่อง ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า [ของ เท่าพิภพ ลิ้มจิตกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/555001.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล