พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดศรีประทุนทอง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2556

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดศรีประทุนทอง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/352898.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล