ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านจาก บ้านขุนหาร หมู่ที่ 7 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นชื่อ บ้านขุนหาญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านจาก บ้านขุนหาร หมู่ที่ 7 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นชื่อ บ้านขุนหาญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/274704.
View online Resources