ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าที่ 23/2561 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [1. สมาคมการค้ารังนกนางแอ่นไทย 2. สมาคมการค้าไม้ยางพาราตะวันออกไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าที่ 23/2561 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [1. สมาคมการค้ารังนกนางแอ่นไทย 2. สมาคมการค้าไม้ยางพาราตะวันออกไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/539881.
View online Resources