ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 1 จังหวัดพิจิตร สายที่ 2 บึงสีไฟ - อุทยานเมืองเก่าพิจิตร -โรงเรียนวัดสมาบาป)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 1 จังหวัดพิจิตร สายที่ 2 บึงสีไฟ - อุทยานเมืองเก่าพิจิตร -โรงเรียนวัดสมาบาป). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/94835.
View online Resources