รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/วันที่ 31 สิงหาคม 2552

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1/วันที่ 31 สิงหาคม 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/194434.
View online Resources