ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง เรียกหลักประกันอากรในระหว่างการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง เรียกหลักประกันอากรในระหว่างการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน และสาธารณรัฐเกาหลี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96115.
View online Resources